Website design & development
www.stichtingbuildtogrow.nl

Stichting Build to Grow is in 2023 opgericht om te bouwen aan een betere wereld door het verwezenlijken van mogelijkheden voor mensen die in een kansarme positie verkeren. Build to Grow ondersteunt kleinschalige projecten ten behoeve van de brede ontwikkeling van mensen. Dit doen zij door het geven van zowel financiële steun als steun in natura.

website design build